Mohammed Abu Sakha

jan 24, 2017

Ondertussen zit één van de drijvende krachten van de circuslessen voor kinderen met een beperking, Mohammed Abu Sakha (25), al meer dan een jaar opgesloten in een Israëlische cel.

De aanhouding werd recent door de verdediging van Abu Sakha aangevochten voor het Israëlische Hooggerechtshof. De verdediging kon heel wat internationale delegaties optrommelen voor de hoorzitting op 5 december, waaronder ook de EU vertegenwoordiger en het Belgische Consulaat Generaal in Jerusalem. Na amper na 15 minuten beraadslaging kregen ze echter te horen dat op basis van de geheime informatie de aanhouding bevestigd bleef. Enkele dagen later, op 11 december, werd zijn aanhouding voor de tweede maal verlengd. Amnesty International vreest dat het gaat om willekeur. Dat de Israëlische autoriteiten hem willen straffen zonder hem te berechten. Ze roepen dan ook op om beroep aan te tekenen tegen deze nieuwe verlenging van de administratieve aanhouding van Mohammed Abu Sakha. Wat kan jij er aan doen? Tegenover die willekeur staat soms een gevoel van machteloosheid. Maar de mobilisatie van alle EU-vertegenwoordigers voor de zitting van het Hooggerechtshof toont dat de acties voor Abu Sakha brede weerklank krijgen. Voor Mohammed zelf zijn deze acties ook een hart onder de riem. Dus:

Teken de petitie op AVAAZ.org

Beantwoord de oproep van Amnesty International en schrijf een brief

Volg de facebookpagina https://www.facebook.com/freeabusakha/ voor meer updates en acties.

Mohammed Abu Sakha werd op 16 december 2015 aan een checkpoint bij Nablus opgepakt en onder administratieve aanhouding geplaatst. Administratieve aanhouding is een praktijk die vaak toegepast wordt door Israël, en die al even vaak bekritiseerd is door de internationale gemeenschap. Het houdt in dat noch Mohammed Abu Sakha, noch zijn verdediging, inzage krijgen in het geheime ‘bewijs’ dat er tegen hem gebruikt wordt. Zich ertegen verdedigen is dus onmogelijk. Daarenboven wordt de circustrainer vastgehouden buiten de Palestijnse gebieden. Hem bezoeken kan dus enkel na toelating van de Israëlische autoriteiten. De moeder van Abu Sakha heeft sinds augustus geen toelating meer gekregen. De keer daarvoor was vier maanden eerder. Zijn vader heeft hem nog maar één keer mogen bezoeken. Zijn zus en broers hebben nooit een toelating verkregen. Schermafbeelding 2015-12-22 om 23.46.41.png