Oproep voor wereldwijde ambassadeurs voor individuen en verenigingen. Klik hier

In het verleden bereikte de Palestijnse circusschool een groot publiek in Belgie en over heel Europa, wat leidde tot een hele reeks verschillende projecten.    

De vrienden van de Palestijnse Circusschool wil al deze initiatieven en mensen verenigen omdat we samen nog meer kunnen bereiken. 

We willen een ambassadeur zijn voor de Palestijnse circusschool in Europa en mensen bewuster maken van het leven onder Israelische bezetting. We willen de circusschool financieel ondersteunen en dit door verschillende projecten, samenwerkingsverbanden en allerlei kleine en grotere activiteiten.          

We willen een gezellige broedplaats worden voor iedereen die de Palestijnse circussschool een warm hart toedraagt en graag op zijn of haar manier iets bijdraagt. Iedereen is welkom met al zijn kleine en grote talenten, ideeen of gewoon wat extra handen tijdens een activiteit.   

Samen willen we activiteiten opzetten en ook anderen inspireren om hetzelfde te doen. 

Vele mensen zetten al heel wat activiteiten op poten over de laatste jaren, waaronder gesponserde fietstochten, vele stoelenprojecten, de aanmaak en verkoop van klaproosjes, koekenbakken, schoolacties, filmvoorstellingen, circus benefiet voorstellingen, tweedehandsmarkten en ZO VEEL meer...  

Inspiratie genoeg dus om mee verder te gaan, maar ook de wildste nieuwe ideeen zijn ons niet te gek. Dus hou je niet in. 

Verder zoeken we ook steeds naar contacten om voorstellingen te geven met onze nieuwste producties over heel Europa. Ken je festivals, of programmatoren die ons nog niet kennen? Spreek hen aan en breng ze in contact met ons. We brengen graag onze sterke voorstellingen naar alle uithoeken van Europa. 

Onze voorstellingen blijven ons sterkste wapen tegen de ontmenselijking van ons volk. 

We hopen op velen van jullie te kunnen rekenen om samen met ons ervoor te zorgen dat de Palestijnse circussschool nog vele jaren en vele generaties kinderen en jongeren in Palestina zal mogen opleiden en de kansen geven die ze verdienen.   

The Friends of the Palestinian Circus School is a non-profit organization established in 2013 to support the activities of the Palestinian Circus School.

 

Doe een gift

De Palestijnse Circusschool is voor haar werking volledig afhankelijk van giften, structurele steun van de Palestijnse overheid is er niet. Circusmateriaal, lonen van personeel, verzekeringen van studenten en trainers, transportkosten en uitgaven voor de productie van nieuwe shows kunnen enkel bekostigd worden dankzij de financiële steun van internationale agentschappen en individuele donoren. U kan er hier één van worden.

Elk bedrag, groot en klein, draagt bij aan de circusdroom van de Palestijnse jongeren.

Je kan giften of sponsorbedragen storten op

Friends of the Palestinian Circus School

IBAN: BE44890614176345
BIC : VDSPBE91 (VDK spaarbank)
met de vermelding 'gift' of 'Sponsoring student'

of je kan via een doorlopende opdracht maandelijkse een bijdrage leveren aan de circuslessen van een student.

 

Wil je meer weten over de activiteiten en het financieel beheer van de Palestijnse Circusschool? Lees hier de meest recente jaarverslagen.

Werk mee als vrijwilliger

De Vrienden van de Palestijnse Circusschool bestaat uistsluitend uit vrijwilligers. Samen zijn we ambassadeur voor de Palestijnse Circusschool in België.

Hoe meer toegestoken handen, hoe meer we kunnen realiseren. Voel jehet kriebelen om mee te doen? Op regelmatige basis, af en toe of eenmalig? Help je graag mee aan één van de bestaande projecten of heb je zelf een geniaal idee?

Aarzel niet om ons te contacteren via friendsofpalcircus@gmail.com

 


 

Sponsor een student

Kinderen en jongeren die circusles volgen, daar draait het uiteindelijk allemaal om. Die circuslessen organiseren kost geld, gemiddeld 215 euro per student voor een lesjaar. Lang niet iedereen beschikt echter over de nodige middelen om dit te betalen.

Help je mee om deze kosten te dekken zodat kinderen naar de circusschool kunnen komen?

Voor 215 euro per jaar (of slechts  18 euro/maand) kan je een student een jaar lang circules laten volgen.
Voor 125 euro (of slechts 10,5 euro/maand) maak je het mogelijk dat een student een halfjaar naar de circusschool kan gaan.